Ταχύτητα ιστοσελίδας

Ταχύτητα Ιστοσελίδας μέρος 2ο.

Στο 1ο μέρος του άρθρου για τη ταχύτητα ιστοσελίδας αναφέραμε κάποια βασικά πράγματα που αφορούν την ταχύτητα φόρτωσης μιας ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, είδαμε: