Τι είναι ο δείκτης ποιότητας (quality score) σε μια διαφήμιση;

Ο δείκτης ποιότητας (quality score) είναι η βαθμολογία που δίνει η google σε μια διαφήμιση. Σύμφωνα με τον ορισμό της google, “ο Δείκτης ποιότητας είναι μια εκτίμηση της ποιότητας των διαφημίσεων, των λέξεων-κλειδιών και των σελίδων προορισμού. Οι διαφημίσεις υψηλότερης ποιότητας μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές και καλύτερες θέσεις διαφήμισης”.

Η θέση που θα λάβει μια διαφήμιση στη κατάταξη γενικά καθορίζεται από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι το μέγιστο ποσό που ο διαφημιζόμενος είναι διατεθειμένος να πληρώσει ανά κλικ. Ο δεύτερος είναι ο δείκτης ποιότητας.

Σε γενικές γραμμές, δείκτης ποιότητας εξαρτάται από την:

  • Αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων. Αφορά “τη πιθανότητα να γίνουν κλικ στη διαφήμισή σας”.
  • Συνάφεια διαφήμισης. Έχει να κάνει με το πόσο συναφής είναι η διαφήμισή σας με την αναζήτηση που κάνει ο χρήστης, ανάλογα με τις λέξεις-κλειδιά που ενεργοποιούν τη διαφήμιση.
  • Εμπειρία σελίδας προορισμού. Εδώ υπολογίζεται το πόσο σχετική είναι η σελίδα προορισμού με την αναζήτηση του χρήστη, η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας και γενικότερα η ευκολία πλοήγησης.

Αυτό που προσφέρει ένα καλό quality score  είναι

  • Χαμηλότερο κόστος ανά κλικ
  • Καλύτερες θέσεις διαφήμισης
  • Καταλληλότητα για επεκτάσεις διαφήμισης και άλλες μορφές διαφήμισης.

Τα παραπάνω δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το να έχουμε μια ιστοσελίδα που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της διαφήμισης.