Με μια πληρωμένη διαφήμιση στο δίκτυο αναζήτησης θα εμφανίζομαι αμέσως στη 1η σελίδα της Google;

Σε γενικές γραμμές η απάντηση για το αν θα εμφανιζόμαστε αμέσως κατά τη πληρωμένη διαφήμιση είναι θετική, αν και κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτο.

Η θέση μιας διαφήμισης στη κατάταξη της google εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες, με έναν από τους κυριότερους να είναι ο ανταγωνισμός. Και λέγοντας αυτό εννοούμε:

  • ποιος είναι ο αριθμός των εταιριών που διαφημίζουν παρόμοιο ίδιο προϊόντων ή εταιριών με εμάς,
  • τι ποσό δαπανάται από τη κάθε μια διαφημιζόμενη εταιρία, και
  • πόσο καλό δείκτη ποιότητας έχει η διαφήμιση της κάθε εταιρίας, ο οποίος εξαρτάται από το πόσο συναφή με τη διαφήμιση κρίνει η google τη σελίδα προορισμού του επισκέπτη, όταν θα κάνει κλικ πάνω στη διαφήμιση, από τη ταχύτητα της ιστοσελίδας, από τη responsive προσαρμογή της κτλ. Ή, με απλά λόγια, με το πόσο σωστά είναι στημένη μια ιστοσελίδα για να διαφημιστεί.

Λόγω των παραπάνω, ας ξέρουμε ότι

  • Μια όχι σωστά στημένη διαφήμιση είναι δυνατόν να μην εμφανιστεί ποτέ στη πρώτη θέση αναζήτησης, ακόμη κι αν δεν υπάρχει καμία συναφής με αυτή διαφήμιση από άλλη εταιρία! Σε περίπτωση κακού δείκτη ποιότητας μιας διαφήμισης, η google θα τη κατατάξει στη καλύτερη περίπτωση στη τελευταία θέση της 1ης σελίδας, αφήνοντας τις πρώτες θέσεις μόνο στα οργανικά αποτελέσματα.
  • μια συνολικά σωστά στημένη διαφήμιση (καλά δομημένη ιστοσελίδα, σωστά δομημένη διαφημιστική καμπάνια) είναι δυνατόν να εμφανιστεί στη 1η θέση της μηχανής αναζήτησης, ακόμη κι αν το ποσό που δαπανάται είναι μικρότερο από αυτό που δαπανά ο ανταγωνισμός! Η google κατατάσσει τις διαφημίσεις όχι ανάλογα με το δαπανόμενο ποσό, αλλά με τον συνολικό δείκτη ποιότητας της διαφήμισης.