Διαφημιση

Διαφήμιση Ιστοσελίδας στο Ίντερνετ

Θα δούμε αναλυτικά πως μπορεί να γίνει η διαφήμιση μιας ιστοσελίδας στο ίντερνετ. Θα εξετάσουμε διεξοδικά πως λειτουργεί και τι προσφέρει η διαφήμιση με Google Ads, και τι γίνεται με τη διαφήμιση στο facebook και τα υπόλοιπα social media.

Παράλληλα, θα συγκρίνουμε τη διαφήμιση στο διαδίκτυο με τους παραδοσιακούς τρόπους διαφήμισης.

Η διαφήμιση έχει αλλάξει.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν στο διαδίκτυο το προϊόν ή την υπηρεσία που χρειάζονται, και πολλοί το κάνουν τη στιγμή ακριβώς που το χρειάζονται. Μια επιχείρηση πρέπει να βρίσκεται εκεί, όπου οι πελάτες αναζητούν τις υπηρεσίες της. Με τη διαφήμιση της ιστοσελίδας στο ίντερνετ επιτυγχάνουμε τα εξής:

  • να μας βρίσκουν, όταν χρειάζονται αυτό το οποίο προσφέρουμε.
  • να γνωστοποιούμε στους χρήστες τη παρουσία μας, ώστε να αναζητήσουν συγκεκριμένα εμάς όταν χρειαστούν την υπηρεσία μας. Τέλος,
  • για να υπενθυμίζουμε διαρκώς στους χρήστες του διαδικτύου τη παρουσία μας, όταν αυτοί έχουν με κάποιο τρόπο δηλώσει ότι ενδιαφέρονται για εμάς χωρίς να έχουν ακόμη γίνει πελάτες μας.

Υπάρχει κάτι που έχει διαφοροποιήσει τη διαφήμιση στο διαδίκτυο από όλους τους υπόλοιπους παραδοσιακούς τρόπους διαφήμισης. Αυτό είναι πως στη πρώτη περίπτωση έχουμε τη δυνατότητα να διαφημιζόμαστε, αν το επιθυμούμε, μόνο στους υποψήφιους πελάτες μας. Ανάλογα με το τι ενδιαφέροντα έχει δηλώσει ο κάθε χρήστης, ή ανάλογα με το αν έχει ήδη δηλώσει το ενδιαφέρον του για εμάς, μπορούμε να στοχεύσουμε τη διαφήμισή μας αποκλειστικά σε αυτόν.

Εξίσου σημαντικό επίσης για μια επιχείρηση, είναι να μάθει το με ποιους τρόπους μπορεί να διαφημιστεί στο ίντερνετ. Πού μπορεί (ή και πρέπει!) να διαφημιστεί, καθώς και το τι προσφέρει ο κάθε τρόπος διαφήμισης.

Στις σελίδες που ακολουθούν δείτε αναλυτικά πως μπορούμε να διαφημίσουμε μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ, ανάλογα το δίκτυο που μας ενδιαφέρει. Πως γίνεται η διαφήμιση στα δίκτυα της google με adwords, και συγκεκριμένα:
– Πως λειτουργεί η διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης,
– Τι είναι και τι προσφέρουν οι διαφημίσεις προβολής. Θα δούμε ακόμη
– Πως γίνεται η διαφήμιση στο facebook και στα υπόλοιπα social media, καθώς και τις υπόλοιπες μορφές διαφήμισης στο internet.