Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Για τη δημιουργία του περιεχομένου μιας Ιστοσελίδας...

Δημιουργώντας το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας κατά τη κατασκευή της, λαμβάνουμε υπ΄ όψιν μας τα εξής:

Το 60% μιας ιστοσελίδας αποτελείται από κείμενο, και ο στόχος της γραφής ενός κειμένου είναι διττός: αφενός το κείμενο είναι αυτό που στο μεγαλύτερο βαθμό θα οδηγήσει τον επισκέπτη στην επίτευξη του στόχου που επιθυμούμε.

Αφετέρου οι λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν και η διατύπωσή τους θα είναι αυτές που θα βοηθήσουν στην υψηλότερη κατάταξη της σελίδας μας στις μηχανές αναζήτησης.

Είτε η ιστοσελίδα μας απευθύνεται στο ελληνικό κοινό είτε είναι γραμμένη (και) σε άλλη γλώσσα, είναι απαραίτητο ο συντάκτης του κειμένου να είναι πολύ καλός γνώστης όχι μόνο της γλώσσας που αναλαμβάνει να γράψει, αλλά και των τοπικών ιδιωμάτων της χώρας στην οποία στοχεύουμε να εμφανίσουμε την ιστοσελίδα μας. Ανάλογα τους στόχους που έχουμε θέσει κατά τη δημιουργία του site μας θα πρέπει τα κείμενα να μπορούν να ελίσσονται μεταξύ της επίσημης, τυπικής κι αυστηρής γλώσσας μέχρι του απλού,  μεστού αλλά πάντα ορθά διατυπωμένου λόγου, που να μπορεί να αγγίζει κατ΄ ευθείαν τον επισκέπτη.

Η ορθή χρήση του λόγου δεν αρκεί.

Για την επίτευξη του κάθε στόχου μας είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν στη διατύπωση του κειμένου οι επιταγές του σύγχρονου marketing διαδικτύου. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που δημιουργούμε αναλαμβάνονται πάντα από ειδικούς κειμενογράφους οι οποίοι έχουν γνώση όλων των σταδίων της διαφήμισης που απαιτούνται για να βρίσκεται μια ιστοσελίδα τη κορυφή της επισκεψιμότητας.

Κάθε λέξη που θα μπει στο τίτλο, στην αρχή μιας παραγράφου ή στο μέσο της έχει τη δική της βαρύτητα σε όσο αφορά την εύρεσή τους από τις μηχανές αναζήτησης. Πριν ξεκινήσει να δημιουργείται ένα κείμενο έχουν συγκεντρωθεί οι απαραίτητες λέξεις – κλειδιά που χρησιμοποιούν επί τω πλείστο οι χρήστες στις μηχανή αναζήτησης και τοποθετούνται στο κατάλληλο σημείο τόσο στο ίδιο το κείμενο όσο και στο κώδικα της σελίδας. Το SEO (Search Engine Optimization) απαιτεί σχεδιασμό παράλληλο με αυτόν της ιστοσελίδας και η επιλογή των λέξεων του κειμένου μας γίνεται με τρόπο που να αντιστοιχεί στις λέξεις που περιλαμβάνονται στα πεδία που διαβάζουν οι μηχανές αναζήτησης.

Στη FIDEM έχουμε εξασφαλίσει πως ο κάθε συνεργάτης μας που αναλαμβάνει τη συγγραφή ενός κειμένου σε μια ιστοσελίδα μας, γνωρίζει τόσο τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, όσο και όλα τα στάδια διαφήμισης που χρησιμοποιούνται από τους έμπειρους χειριστές του SEO.