Ανακατασκευή Ιστοσελίδας

Ανακατασκευή – βελτίωση ιστοσελίδας

Σε ό,τι αφορά την ανακατασκευή και ανανέωση μιας παλαιότερης ιστοσελίδας θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή αφορά τρία μέρη:

  • την ανανέωση της αισθητικής της σελίδας και τις όποιες μετατροπές πρέπει να γίνουν στο design της, και
  •  τη βελτίωση των κειμένων και γενικότερα του περιεχόμενού της, ώστε η ιστοσελίδα να ακολουθεί τις σύγχρονες προδιαγραφές SEO, αλλά και να έχει καλύτερα αποτελέσματα στο δείκτη ποιότητάς της όταν χρειαστεί να διαφημιστεί.
  • και τέλος, τη ταχύτητα και τα αυξημένα επίπεδα ασφάλειας που απαιτούνται.

Ας τα δούμε αναλυτικά.

Παλιά και σύγχρονη ιστοσελίδα

Η διαφορά δεν είναι μόνο αισθητική. Οι σύγχρονες τάσεις του design θα πρέπει σαφώς να ακολουθούνται από μια ιστοσελίδα, αλλά αυτό δεν είναι το μοναδικό ζητούμενο.

Οι μηχανές αναζήτησης έχουν αλλάξει. Παλαιότερα εντόπιζαν και “διάβαζαν” τις ιστοσελίδες κυρίως από τις λέξεις – κλειδιά που βρίσκονταν στους τίτλους της, έτσι μια παλαιότερης κατασκευής ιστοσελίδα αρκούσε – κι έπρεπε! – να έχει μικρά κείμενα και να παρουσίαζε με όσο το δυνατόν πιο επιγραμματικό τρόπο τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.

Με τις σύγχρονες προδιαγραφές που έχει θέσει η google δίνεται πια έμφαση στο ίδιο το κείμενο: λέξεις κλειδιά που βρίσκονται στους τίτλους και δεν συνοδεύονται από αντίστοιχο κείμενο τείνουν να αγνοηθούν από τις μηχανές αναζήτησης. Έτσι μια σελίδα που επιτελούσε πριν δύο χρόνια επαρκώς τους στόχους της, σήμερα θεωρείται, όσο αφορά την υψηλή κατάταξη στο SEO, παρωχημένη.

Είναι εύκολη η ανακατασκευή μιας ιστοσελίδας;

Α. Περιεχόμενο

Σε όσον αφορά τη βελτίωση του περιεχομένου της η απάντηση είναι θετική.

Μια δυναμική ιστοσελίδα μπορεί να επανασχεδιαστεί και να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις του ψηφιακού marketing, ενώ μια παλαιότερης γενιάς ιστοσελίδα ίσως είναι η ώρα να αντικατασταθεί. Και η βελτίωση θα είναι διαρκής: στη FIDEM κάθε υποσελίδα του site παρακολουθείται και ελέγχεται η απόδοσή της, και ανάλογα τα στατιστικά αποτελέσματα που παίρνουμε βελτιώνουμε συνεχώς τα κείμενα ή και την ίδια την αρχιτεκτονική της.

Β.  Design

Για όσον αφορά την αλλαγή της αισθητική της, η απάντηση για το αν είναι εύκολη η βελτίωση είναι: Ναι, με ερωτηματικό και υπό περιορισμούς.

Μια ιστοσελίδα φτιαγμένη με συγκεκριμένο CMS (WordPress, joomla, Drupal κτλ) μπορεί να αλλάξει θέμα – και άρα να ανανεωθεί δραστικά το designe της – μόνο με κάποιο θέμα από το ίδιο CMS. Για μια σχετικά πρόσφατη ιστοσελίδα και όχι παλαιότερη από 2-3 χρόνια, αυτό πιθανότατα μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα και οικονομικά. Στη περίπτωση παλαιότερων κατασκευών πιθανόν να χρειαστεί να γίνει από αρκετή μέχρι δραστική επέμβαση σε όσον αφορά την εμφάνιση της σελίδας στις κινητές συσκευές, οπότε ο κατασκευαστής που θα αναλάβει την ανανέωσή της θα κρίνει αν είναι οικονομικότερο να προχωρήσει στην αναβάθμιση της σελίδας ή την εκ νέου δημιουργία της.

Ας σημειωθεί το εξής. Σελίδες που έχουν περισσότερα από 8-10 χρόνια ζωής είναι πιθανόν να είναι κατασκευασμένες με χρήση κώδικα, άρα να είναι μη δυναμικές και να υπολείπονται από τις σύγχρονες σελίδες όχι μόνο στην αισθητική τους, αλλά και στο τρόπο που τις βαθμολογεί η google για τη κατάταξή τους στις μηχανές αναζήτησης. Αν πρόκειται για κατασκευές τέτοιας παλαιότητας, η δημιουργία νέας σελίδας στο ίδιο domain name είναι ουσιαστικά μονόδρομος.

Γ. Ταχύτητα – ασφάλεια.

Σε όσον αφορά τη ταχύτητα της ιστοσελίδας. Παράλληλα με την αλλαγή του θέματός της θα γίνει το κατάλληλο optimization. Θα βελτιστοποιηθούν οι φωτογραφίες. Θα εγκατασταθούν και θα ρυθμιστούν τα κατάλληλα προγράμματα και θα γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις, ώστε η σελίδα να αποκτήσει μεταμορφωμένους χρόνους απόκρισης.

​Μη ξεχνάμε πως η ιστοσελίδα μας είναι μια επένδυση, και πως η σωστή της χρήση θα συμβάλει στον πολλαπλασιασμό των κερδών μας. Εξ΄ άλλου, το αρχικό ζητούμενό μας ήταν πάντα αυτό.