WEB LESSONS let’s do the math

Εκπαιδευτική πλατφόρμα παρουσίασης βιντεομαθημάτων

Ταυτότητα:
Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Εργασία: Κατασκευή ιστοσελίδας

Θέμα: Astra – Custom κατασκευή

Builder: Gundeberg

Ιδιοκτήτης: Κώστας Θεολόγος

Web Lessons από τη Let’s do the math. Εκπαιδευτική πλατφόρμα για τη γ΄ λυκείου μέσω βιντεομαθημάτων κ΄ online διδασκαλίας.

Για τους μαθητές της γ΄ λυκείου. Ολόκληρη η ύλη των μαθηματικών παρουσιάζεται σε μια πλήρη σειρά βιντεομαθημάτων μέσω μιας σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας. Ο μαθητής που θα εγγραφεί σε αυτήν θα έχει στη διάθεσή του:

 • Τα βιντεομαθήματα. Σε αντίθεση με τα συνήθη βίντεο μαθημάτων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, τα οποία παρουσιάζουν έναν εκπαιδευτικό να παραδίδει σε έναν πίνακα ή σε ένα τετράδιο, τα βίντεο είναι φτιαγμένα με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Προσθέτουν κίνηση όπου αυτή είναι απαραίτητη. Δεν έχουν κενούς χρόνους υπαγόρευσης ή γραφής. Τα δε κείμενα εμφανίζονται τις στιγμές που χρειάζεται, κάνοντας την εστίαση στο τμήμα της παράδοσης που είναι απαραίτητο κάθε στιγμή.
 • Τις σελίδες μαθημάτων. Το κάθε μάθημα περιλαμβάνει θεωρία, μεθοδολογία και ασκήσεις χωρισμένες σε κατηγορίες, ανάλογα με τις μεθόδους επίλυσης της καθεμίας. Η κάθε σελίδα μαθημάτων περιέχει είτε τη θεωρία της κάθε ενότητας, είτε την ομάδα ασκήσεων που αντιστοιχεί στη θεωρία αυτή.
 • Ερωτήσεις κατανόησης. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσω ερωτήσεων τύπου Σωστού – Λάθους ο μαθητής δεν εξασκείται απλά. Αμέσως μετά την επιλογή του κι εκτός από τη σωστή απάντηση, έχει και την εξήγηση της σωστής απάντησης, εμπεδώνοντας με αυτό το τρόπο τόσο τη θεωρία όσο και τη μεθοδολογία που είδε στα βιντεομαθήματα.
 • Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό. Το κάθε μάθημα συνοδεύεται με ένα πλήρες εξωσχολικό βοήθημα που περιέχει θεωρία, λυμένες ασκήσεις και ασκήσεις προς λύση. Ο μαθητής έχει στη διάθεσή του πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τη περαιτέρω μελέτη κι εξάσκησή του.
 • Ψηφιακά εργαλεία. Υπάρχει άμεση πρόσβαση σε απολύτως απαραίτητα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την ύλη του – όπως πρόγραμμα χάραξης οποιασδήποτε γραφικής παράστασης, υπολογισμό ορίου, παραγώγου κ΄ ορισμένου ή αόριστου ολοκληρώματος.
 • Άμεση υποστήριξη. Ο μαθητής έχει δυνατότητα αποστολής ερωτήσεων κι αποριών στο φόρουμ των εκπαιδευόμενων, μέσω άμεσου ηλεκτρονικού μηνύματος προς τον εκπαιδευτικό ή και online διαδικτυακού μαθήματος.

Οι απαιτήσεις του Project

Ακολουθούν τεχνικές λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις και την υλοποίηση.

Το όλο project αποτελείται από δύο διαφορετικές ιστοσελίδες συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Α. Η πλατφόρμα

Αποτελεί τον χώρο της σύγχρονης κ΄ ασύγχρονης διδασκαλίας. Οι απαιτήσεις που θα έπρεπε να πληρεί ήταν:

 1. Ύπαρξη σελίδων με το εκπαιδευτικό υλικό. Το υλικό αυτό θα εμφανιζόταν είτε απ΄ ευθείας στον browser, είτε μέσω συνδέσμων προς τα κατάλληλα προγράμματα είτε σε μορφή pdf.
 2. Διατεταγμένες σελίδες μαθημάτων, στις οποίες θα εμφανίζονται τα βίντεο ανά κεφάλαιο, ενότητα κ΄ κατηγορία.
 3. Δυνατότητα διαρκούς προσθήκης σελίδων μαθημάτων με εύκολο τρόπο.
 4. Ύπαρξη ταξινομιών (κατηγοριοποιήσεων) για τις σελίδες μαθημάτων, ώστε να μπορούν να εμφανίζονται (α) ανά κεφάλαιο και παράγραφο, σύμφωνα με την ύλη του σχολικού βιβλίου αλλά και ανά κατηγορία ασκήσεων, και (β) ανά μηνιαία ενότητα, ώστε ο μαθητής να έχει εικόνα της ύλης που καλείται να παρακολουθήσει ανά μήνα.
 5. Κλείδωμα μαθημάτων. Όλες οι σελίδες των μαθημάτων θα πρέπει να είναι μη προσβάσιμες, εκτός από τους εγγεγραμμένους μαθητές στη πλατφόρμα. Το σημαντικότερο, ο κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένη ενότητα μαθημάτων κάθε φορά.
 6. Ύπαρξη φόρουμ. Όλοι οι εγγεγραμμένοι μαθητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο φόρουμ μαθημάτων για την προσθήκη ερωτήσεων, αποριών αλλά και για τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση κ΄ αλληλοβοήθεια.
 7. Δυνατότητα σύγχρονης διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας. Με το πάτημα ενός buttom ο μαθητής να μπορεί άμεσα να βρεθεί στη “τάξη” της online διδασκαλίας.

Β. Η σελίδα παρουσίασης κ΄ διάθεσης

Είναι η κεντρική σελίδα του εκπαιδευτικού οργανισμού. Στη σελίδα αυτή θα γίνεται η παρουσίαση της πλατφόρμας μαθημάτων. Επιπλέον, μέσω της σελίδας αυτής ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να:

 • προμηθεύεται είτε το σύνολο των μαθημάτων της πλατφόρμας είτε τις ενότητες που τον ενδιαφέρουν και μόνο.
 • Τις επιπλέον προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως διαδικτυακά ιδιαίτερα μαθήματα ή άλλες μορφές παρεχόμενης υποστήριξης.

Η υλοποίηση

Α. Για τη πλατφόρμα

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε και βρίσκεται στον αέρα υπό τη διεύθυνση lessons.letsdothemath.gr.

Σελίδες μαθημάτων

Δημιουργήθηκε νέο Post Type για τα μαθήματα. Στο νέο αυτό είδος περιεχομένου προστέθηκαν δύο ξεχωριστές ταξινομίες. Οι Κατηγορίες, που χωρίζουν τα μαθήματα σύμφωνα με την ύλη του μαθήματος (κεφάλαια, παράγραφοι κτλ) και οι Ενότητες, που τα χωρίζουν στους μηνιαίους κύκλους μαθημάτων.

Η κάθε σελίδα του μαθήματος δημιουργείται αποκλειστικά μέσω custom fields, κάνοντας εύκολη στον κάθε διαχειριστή τη δημιουργία νέων μαθημάτων και εγχώρησής τους με το κατάλληλο υλικό.

Τα βίντεο
Τα μαθήματα αποτελούνται συνολικά από περισσότερα από 200 βίντεο. Επιλέχθηκε να αποθηκευτούν στο vimeo και να καλούνται μέσω link από εκεί.
Σύνδεση κ΄ Επίπεδα χρήσης

Όλες οι σελίδες είναι μη προσβάσιμες στους επισκέπτες που δεν διαθέτουν κωδικούς σύνδεσης. Κατά την αγορά μιας ή περισσοτέρων ενοτήτων μαθημάτων ο κάθε χρήστης λαμβάνει τα στοιχεία σύνδεσης που του επιτρέπουν να έχει πρόσβαση στα μαθήματα και μόνο που έχει προμηθευτεί.

Επιλέχτηκε η προσθήκη των χρηστών να μη γίνεται αυτόματα κατά την προμήθεια των μαθημάτων, κάτι που θα απαιτούσε την επιπλέον αγορά των κατάλληλων προγραμμάτων που θα επέτρεπαν κάτι τέτοιο (άρα θα ανέβαζε το κόστος κατασκευής της πλατφόρμας) αλλά τη χειροκίνητη προσθήκη των χρηστών.

B. Για τη σελίδα παρουσίασης

Βρίσκεται στη διεύθυνση web.letsdothemath.gr.

Για την ώρα αποτελεί μόνο τη σελίδα παρουσίασης της πλατφόρμας. Μελλοντικά θα προστεθεί σε αυτή:

 • Ηλεκτρονικό κατάστημα όπου θα γίνεται άμεσα η διάθεση της κάθε ενότητας μαθημάτων.
 • Τα εικονικά προϊόντα του καταστήματος θα περιέχουν και την αγορά ιδιαιτέρων μαθημάτων, όπως και τις λοιπές μορφές διαδικτυακής υποστήριξης.
 • Σύστημα booking, στο οποίο θα κλείνεται άμεσα όχι μόνο το ιδιαίτερο μάθημα αλλά και η ώρα κ΄ μέρα που αυτό θα πραγματοποιηθεί.

Οι δύο σελίδες χτίστηκαν με τα απλούστερα δυνατά υλικά ώστε να είναι ελαφριές και χρηστικές. Χρησιμοποιήθηκε και για τις δύο το θέμα Astra και ο builder Gutenberg. Συνεχίζουν να εμπλουτίζονται με το απαραίτητο υλικό, βρίσκονται όμως ήδη στον αέρα με τις υπηρεσίες τους άμεσα διαθέσιμες.