Υπολογισμός Μορίων

Διαδικτυακή Εφαρμογή

Ταυτότητα:
Πρόγραμμα υπολογισμού μορίων πανελληνίων εξετάσεων

Θέμα:

Builder:

Γλώσσα προγραμματισμού: JavaScript

Ιδιοκτήτης: Κώστας Θεολόγος, free in use

Εφαρμογή για τον υπολογισμό των μορίων των μαθητών που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις.

Η εφαρμογή είναι φτιαγμένη σε γλώσσα JavaScript. Λειτουργεί και σε κινητές συσκευές και είναι φτιαγμένη για να λειτουργεί είτε αυτόνομα, είτε να ενσωματωθεί σε διαδικτυακούς τόπους εκπαιδευτηρίων. Ο μαθητής βάζει στα αντίστοιχα πεδία τη βαθμολογία του και προκύπτουν τα μόρια που έχει συγκεντρώσει.